| FORMACIÓ

Projecte formatiu

En el tir amb arc, la consecució d’importants resultats és complexa i per aconseguir-ho entren en joc el domini, l’assimilació i l’automatització de la tècnica del tir, la preparació física, la preparació psicològica i l’aprenentatge tàctic.

Són aspectes en el quals l’esportista ha de formar-se progressivament conforme va augmentant el propi nivell, motiu pel qual establim una estructura formativa moderna, eficient i única.

La formació de l’ECTA contempla dues etapes formatives diferenciades, en acord a l’edat, el nivell esportiu i els propis objectius personals de l’esportista: la primera etapa, de FORMACIÓ BÀSICA, i la segona, de TECNIFICACIÓ ESPORTIVA.

FORMACIÓ BÀSICA

L’etapa de formació bàsica s’ofereix per a tots els que vulguin iniciar-se en el nostre esport i desitgin adquirir un nivell d’habilitats i coneixements suficients i de qualitat per a practicar i desenvolupar-se correctament en la pràctica del tir amb arc.

En aquesta primera etapa formativa s’incorporen dos nivells esportius progressius: la INICIACIÓ –o nivell I- i el PERFECCIONAMENT –nivell II-, ambdós englobats dins un programa de formació esportiva, adequat i adaptat a les necessitats, la progressió en l’aprenentatge i les característiques pròpies de cada esportista.

LES ESCOLES D’INICIACIÓ (Nivell I):

Escoles en les quals s’ensenyarà a qualsevol persona, sense distinció d’edat, sexe i condició física, que vulgui aprendre el tir amb arc en una etapa d’iniciació, fins arribar als coneixements bàsics que permetin la pràctica autònoma del tir amb arc.

LES ESCOLES DE PERFECCIONAMENT (Nivell II):

Aquestes queden enfocades per tots els arquers i arqueres que, tot i que s’han iniciat en la pràctica del tir amb arc, pretenen seguir millorant i aprenent d’un mode continu a més d’introduir-se en el món de la competició federada.

nivells